Només els que hi han estat sota i gaudint del seu silenci caracteristic han entès que per a ella no som res.

©davidmsfoto

©davidmsfoto