Ombres i llum de tardor creen un efecte tridimensional en les imatges.

Cap al Ras de Conques des de Solanell