Una altre imatge d’aquest rèptil tan comú.!

davidmsfoto ©