Segona imatge d’aquesta sèrie en Orton sobre el bosc.

Davidmsfoto ©